ਸਪਾਕੇਟ ਇਤਿਹਾਸ

 • ਕੋਵੀਡ -19 ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵਿਕਾਸ
 • ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਿਕਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ
 • 2018 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਡ ਚੰਗਾ ਸੰਚਾਲਨ
 • 2017 ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਪੌਕੇਟਗਾਰਡ
 • ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਦਫਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ
 • ਚੀਨ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਿਰਯਾਤ ਕੰਪਨੀ
 • ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਾਰਨ ਦੋ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ
 • ਟੀਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮਾਨਕੀਕਰਣ ਕਾਰਜ 2013 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ
 • 2012 ਵਿੱਚ ਡੀਪਲੇਅ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ
 • ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ 2011 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ
 • 2011 ਵਿੱਚ ਸੇਫਟੀ ਫਾਸਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ
 • 2009 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ
 • 2008 ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ